متشکل از بهترین وکلای تهران و البرز(کرج- فردیس - ملارد) و شهریار باتجربه بسیار بالا

ناشزه کیست؟ همه چیز در مورد آن

ناشزه کیست
  • 18 تیر 1403
  • 6 دقیقه
  • بدون دیدگاه
  • نوشته شده توسط تیم تحریره فروکیل

یکی از سوالاتی که  درذهن عموم  پیش می اید این است که ناشزه چیست در جواب باید گفت که اگر زنی از همسرش تمکین نکند و منزل مشترک خود با همسرش را ترک کند و در مکانی دیگر اقامت گزیند ناشزه گفته میشود و سوال میشود که چه اقدام حقوقی میتوان در مقابلش انجام داد و از جنبه قانونی چه اثراتی برای او خواهد داشت.

گروه وکلای فر وکیل واقع در فردیس کرج مقاله ای در ا زمینه این که ناشزه چیست؟ تهیه کرده و به این موضوع به صورت جامع پرداخته و امادگی قبول دعاوی در تمام زمینه های حقوقی اعم از کیفری ،ملکی، خانواده، ثبتی، اداره کار، دیوان عدالت و… دارد.

ناشزه کیست؟

ناشزه زنی است که تکالیف زوجیت را به صورت عام و خاص اعم از تمکین و روابط زناشویی و…اجرا نمیکند.  بعد از درخواست همسرش مبی بر الزام به تمکین، همچنان تمکین نمیکند و در یک مکان با همسرش زندگی نمیکند و اقامتگاه خود ا از همسرش جدا میکند زنی که نشوز او در محاکم قضایی اثبات شود از بعضی از حقوق محروم خواهد شد،ودرواقع بعضی از حقوق او به حالت معلق درمی آید.

تا زمانی که زن ناشزه به عدم تمکین خود خاتمه دهدو تکالیف زوجیت خود را انجام دهد.

در این مقاله بهاین موضوع که ناشزه چیست؟ انواع حق و حقوق زن ناشزه و اثرات نشوز بر حقوق زن پرداخته خواهد شد این حقوق اعم از مهریه و نفقه ،اجرت المثل،حقوقی مثل اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مرد و… میباشد.

ناشزه کیست؟ آیا به او اجرت المثل تعلق میگیرد؟

در پاسخ به این سوال ابتدئا برسی شود که اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ در رابطه زوجیت زن تکلیفی برای انجام بعضی از کارها از قبیل تمیز کردن خانه و نگهداری از فرزندان و اشپزی و کارهایی از این قبیل ندارد و بابت انجام این کارها میتواند از شوهرش اجرت المثل ایام زوجیت مطالبه کند. حال سوالی که پیش می اید این است که زن ناشزه کیست وبه او نیز اجرت المثل ایام زوجیت تعلق میگیرد؟ پاسخ این است که خیر،زن ناشزه ای که از همسرش تمکین نمیکند و وظایف زوجیت را به جا نمی اورد مستحق دریافت  اجرت المثل ایام زوجیت نیست.

ناشزه کیست؟ آیا به او اجرت المثل تعلق میگیرد؟

ناشزه کیست ؟ ایا به زن ناشزه نفقه تعلق میگیرد؟

در عقد دائم نفقه زن بر عهده ی مرد است.نفقه شامل همه نیازهای متعارف و مناسب با وضعیت زن است مثل خوراک و پوشاک مسکن برای زندگی و اثاثیه منزل وهزینه های درمان و حتی استخدام خدمتکار درصورتی که زن عادت به خدمتکار داشته باشد یا به علت بیماری لازم باشد که خدمتکار داشته باشد هرگاه زن بدون دلیل  خاصی از تمکین و اقامت در منزل مشترک با همسر خود داری کند و به اصطلاح ناشزه شود، دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود تا زمانی که به نشوز خود خاتمه دهد و از همسرش تمکین کند.

ناشزه به چه کسی میگوییند؟ زن ناشزه نیز مهریه دارد؟

مهریه مالی است که در عقد نکاح، مرد تعهد میکند که به همسرش بدهد و ناشزه شدن زن به دلیل اینکه خللی در صحت عقد نکاح ایجاد نمیکند پس مهریه را نیز از بین نمیبرد و زن ناشزه نیز مستحق دریافت کامل مهریه خود میباشد و همسرش نمیتواند به بهانه ی نشوز او این حق را از او سلب کند و اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد او حتی در حالت نشوز خود نیز میتواند مهریه اش را مطالبه کند.

و در اینجا باید بین حق حبس برای دریافت مهریه و نشوز تفاوت قائل شد.

خانمی ک باکره هست و قبل از دریافت مهریه اش از حق حبسش استفاده میکند وازهمسرش تمکین نمیکند با زن ناشزه متفاوت است  و به او نفقه تعلق میگیرد.

ناشزه چیست؟ اگر زنم ناشزه شد چه کار کنم؟

مردی ک زنش از او تمکین نمیکند میتواند با اثبات نشوز او در دادگاه از دادگاه درخواست کند که به او اجازه ازدواج مجدد بدون طلاق همسر ناشزه اش راه بدهد در برخی محاکم این اجازه با اثبات نشوز زن ثابت میشود اما در بعضی محاکم نیز از مرد میخواهد تمکن  مالی خود را ثابت کند تا در صورتی که همسر اولش از نشوز خارج شد مرد توانایی اداره دو زن را داشته باشه البته مورد دوم در اغلب موارد نیاز نیست و محاکم به آن ترتیب اثر نمیدهد و اما در مقابل او زنی که ناشزه است و با همسرش زندگی نمیکند امکان ازدواج مجدد نخواهد داشت زیرا در زوجیت همسر خود است حتی اگ سالهای سال با اون زندگی نکند.

ناشزه کیست؟ آیا از همسرش ارث میبرد؟

در حالت عادی زن بعد از فوت همسرش از او ارث میبرد و در حال نشوز نیز زن بعد از مرگ همسرش از او ارث میبرد و ناشزه بون زن منافاتی با سهم الارث او ندارد و زن ناشزه بعد از مرگ همسرش میتواند سهم الارث خود را از ماترک همسرش مطالبه کند.

ناشزه کیست؟ ایا ناشزه شدن دلیل برای طلاق است؟

ناشزه کیست؟ ایا ناشزه شدن دلیل برای طلاق است؟

یک از دلایلی ک مرد میتواند به استناد آن همسرش را طلاق دهد عدم تمکین او و انجام ندادن وظایف زناشویی در قبال همسرش است وقتی که زنی از همسرش تمکین نمیکند مرد میتواند او را طلاق دهد .

زن و شوهردر قبال هم تکالیفی دارند زن باید از همسرش تمکین کند و مرد نیز در وظیفه دارد نیازهای همسرش در حد معقول و متعارف برآورده کند حال اگر زنی از همسرش بی دلیل و براساس لجبازی یا تنفر تمکین نکند زن ناشزه میشود و حق طلاق گرفتن از همسرش را ندارد مگر اینکه توافق همسر خود مبنی برطلاق را به دست بیاورد یعنی طلاق توافقی بگیرد در یر اینصورت نمیتواند طلاق بگیرد اما اگر با دلایل موجه و به دلیل عسر و حرج و در سختی قرار گرفتن یا عدم امنیت جانی یا مالی یا حیثیتی از همسر تمکین نکند میتواند درخواست طلاق را به دلیل عسرو حرج داشته باشد .

اگر مردی بخواهد زن ناشزه اش را که از او تمکین نمیکند طلاق دهد حتی در صورتی ک زن در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکند نیز میتواند بصورت غیابی ازاو جداشود و او را طلاق دهد و عدم حضور زن در جلسات دادگاه مانع از طلاق دادن او نخواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در مورد وکیل طلاق می توانید به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

ناشزه چیست؟ زن ناشزه میتواند حضانت فرزندش را داشته باشد؟

اگر زنی از همسرش تمکین نکند حضانت فرزند که تا هفت سالگی با مادر است از او سلب نخواهد شد و حضانت فرزند منافاتی با تمکین یا عدم تمکین زوجه از زوج ندارد و حتی در حالت نشوز هم مادر حق حضانت فرزند خود را تا هفت سالگی دارد و نفقه فرزندان با پدرشان خواهد بود حتی اگر حضانتشان با مادرشان باشد.

نتیجه : ناشزه کیست؟و چه حق و حقوقی دارد؟بصورت خلاصه نشوز زن باعث میشود حقوقی مثل: نفقه و اجرت المثل و حتی حق اجازه به همسربرای ازدواج مجدد او به حالت معلق دربیاید و تا زمانی که از همسر خود تمکین نکند و از حالت نشوز خارج نشود این حقوق را نخواهد داشت و درمقابل حقوقی مثل مهریه و سهم الارث و حق حضانت فرزندان مشترک در حالت نشوز به قوت خود باقی میماند.

5/5 - (7 امتیاز)

پیشنهاد می کنیم این مطالب را هم بخوانید

بهترین وکیل طلاق در فردیس به صورت فوری با فروکیل

هنگامی که زن و شوهر دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند شاید طلاق بهترین راهکار باشد.  وکیل طلاق در فردیس همیشه توصیه می‌کند تمامی جنبه‌های طلاق و جدایی را در نظر بگیرید و اگر تصمیم خود…

بازدید: 1098 نفر
1402/05/20
خواندن این مقاله

مشاوره تلفنی با وکیل در فردیس، شهریار و ملارد به صورت تخصصی

گروه وکلای فروکیل در ذیل مقاله زیر قصد دارد به شما در این زمینه یاری رساند که برای مشاوره تلفنی با وکیل با چه شمارهای تماس بگیرید و همچنین از فواید مشاوره تلفنی با وکیل برای شما…

بازدید: 580 نفر
1402/10/09
خواندن این مقاله

مجازات اسید پاشی روی صورت یا روی ماشین چیست؟

در قوانین جدید مجازات اسید پاشی برای حمایت از بزه دیدگان و جلوگیری از افزایش این جرم و جامعه تشدید شده است. گروه وکلای فروکیل در قالب این مقاله سعی در توضیح و تعریف  جرم اسید پاشی…

بازدید: 42 نفر
1403/04/25
خواندن این مقاله

وکیل طلاق با سابقه و آشنایی با مراحل و هزینه های آن

متاسفانه امروزه مبحث طلاق در جامعه بسیار گسترش پیدا کرده و افراد به دنبال اطلاعات دقیق در مورد طلاق و حاشیه‌های این مبحث و بحث‌ هایی از جمله مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت  و نفقه فرزند…

بازدید: 281 نفر
1403/02/29
خواندن این مقاله

ترکه چیست و آشنایی با نحوه تقسیم و وکیل متخصص در این زمینه

گروه وکلای فروکیل در ذیل این مقاله سعی در توضیح این مطلب دارد که شخصی که میمیرد آنچه از وی به جا میماند چیست؟ و چه اقداماتی میتوان روی مال و اموال شخص مرده انجام داد تکلیف…

بازدید: 614 نفر
1402/09/23
خواندن این مقاله

برای مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در شهریار با چه شماره ای تماس بگیریم

مشاور حقوقی تلفنی رایگان در شهریار عبارتند از ارائه راهنمایی‌های حقوقی لازم به افرادی که تماس می‌گیرند از طرف وکیل پایه یک دادگستری در شهریار یا مشاوران حقوقی در شهریار این گونه مشاوره‌ها معمولاً به دو دسته…

بازدید: 660 نفر
1402/09/03
خواندن این مقاله

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان 09426001202 09197969367 09108460692 09218529239